TE-toimistot


Yhteispalvelu- ja asiointipisteet

Yhteispalvelupisteiden, kuten myös yleistymään päin olevien asiointipisteiden, yhteystiedot. Mietittäessä mitä eroa on yhteispalvelupisteellä ja asiointipisteellä, voidaan eroavuudet summata seuraavasti: asiointipisteessä voidaan tarjota kunnan palveluiden lisäksi TE-toimiston, poliisin lupahallinnon, myös maistraatin ja Verohallinnan, sekä myöhemmin maakunnan, palvleuja. Lisäksi yritykset ja järjestöt voivat toimi asiointipisteessä. Yhteispalvelupisteistä ollaan luopumassa — ne muuttuvat asiointipisteiksi. Voit tunnistaa asiointipisteen avainta muistuttavasta logosta. Yhteispalvelupisteen logo puolestaan muistuttaa klemmarimerkkiä.