TE-toimistot


  1. TE-toimistot
  2. Ohjeet
  3. Huomioita vuorotteluvapaasta

Huomioita vuorotteluvapaasta

Vuorotteluvapaa on sellainen järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Vuorottelusopimuksen mukaan on työnantajan palkattava vuorotteluvapaan ajaksi työtön työnhakija TE-toimiston kautta. Sijaisen ei ole pakko tehdä samoja tehtäviä, joita vuorotteluvapaalle jäänyt työntekijä hoiti, mutta hänen on oltava saman työnantajan palveluksessa. Sen lisäksi on lukuisia muitakin ehtoja, jotka on syytä huomioida, kuten seuraavat alla mainitut:

  • sijaisen työajan on oltava vähintään samansuuruinen kuin vuorottelijalle.
  • vuorotteluvapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 päivää.
  • ennen vuorotteluvapaan alkamista on vuorottelijalla oltava 20 vuoden työhistoria.
  • vuorotteluvapaalle jäävän on oltava ollut työnantajalla töissä vähintään 13 kuukautta.
  • mikäli vuorotteluvapaalle jäävä henkilö opiskelee vapaalla, hän ei ole oikeutettu opintotukeen.

PDF-lomakkeet