TE-toimistot


Työnhaun ohjeet

Ohjeita työnhakuun ja työllistymiseen. Luetteloa täydennetään ajoittain.

Vuorotteluvapaa on sellainen järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi…

Avainsanat: vuorotteluvapaa, työntekijä, työnhakija, sijaisuus

Kuten jo termi ”oppisopimus” vihjaa, on kyseessä sopimus. Sen osapuolet ovat opiskelija ja työnantaja. Sellaisen sopimuksen avulla voi hankkia kokonaan uuden ammatin tai täydentää omaan, jo aikaisemmin hankittuun, ammattiin kuuluvia taito…

Avainsanat: oppisopimuskoulutus, ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa, käytännön työtehtävät

Jopa kaksi kolmesta — 70 prosenttia — työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Toisin sanoen suuri osa työpaikoista jää matti- ja maijameikäläiseltä huomaamatta esimerkiksi lehden ilmoituspalstalla, tai MOL.fi-palvelussa, sillä vapaasta vakanssi…

Avainsanat: työllistyminen, piilotyöpaikat, työantajat, työnhaku

Nauhoittaako TE-toimisto puheluni? TE-palvelujen nettisivuilla on kunkin paikkakunnan kohdalla rekisteriseloste osiossa Asiakaspuheluiden rekisteriselosteet. Rekisteriselosteita tutkimalla voi huomata, että asiakaspuhelut todella tyypilli…

Avainsanat: puhelinsoitto, palvelunumero, rekisteriseloste

Koska työttömiä on ollut vuosien varrella paljon, on saatu myös paljon kokemuksia työllistymisestä ja siitä mitkä tekijät ovat tilastollisesti auttaneet työnhakijoita löytämään työpaikan. Seuraava tietopaketti on siis hyvä lukea ajatuksel…

Avainsanat: työllistyminen, työpaikat, vinkit

Saadaksesi työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta on ensimmäiseksi syytä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Työttömälle maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Sellaiset henkilöt, jotka ovat työttömyyskassan jä…

Avainsanat: kela, työttömyysetuus, työttömyyskorvaus, työttömyys