TE-toimistot


  1. TE-toimistot
  2. Ohjeet
  3. Oppisopimus selkokielellä

Oppisopimus selkokielellä

Kuten jo termi ”oppisopimus” vihjaa, on kyseessä sopimus. Sen osapuolet ovat opiskelija ja työnantaja. Sellaisen sopimuksen avulla voi hankkia kokonaan uuden ammatin tai täydentää omaan, jo aikaisemmin hankittuun, ammattiin kuuluvia taitoja. Oppisopimuskoulutus on päätoimista puuhaa, se on myös opiskelijalle maksutonta ja siitä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Jos haluat päästä oppisopimuksen kautta käytännön töihin, etsi ensin avoin työpaikka vaikkapa MOL.fi-sivustolta rajaamalla hakukriteerit niin, että työn tyypiksi valitaan Oppisopimus. Jos olet jo esimerkiksi työharjoittelun kautta saanut kontakteja yrityksiin, voit ehdottaa heille oppisopimusjärjestelyä, jolloin:

  • Työpaikalla oppisopimusoppilaalle nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja. Hän perehdyttää ja ohjaa työtehtäviin, mutta hän myös arvioi oppilaan edistymistä.
  • Työnantaja maksaa koulutukseen osallistuvalle työ- ja virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta työnantaja toisaalta saa koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Koulutuskorvauksen suuruus sovitaan tapauskohtaisesti. Sen maksaa työnantajalle joko oppisopimustoimisto tai oppilaitos, joka järjestää oppisopimuksen.
  • Lisäksi työnantaja voi saada TE-toimistosta palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen suuruus ja kesto

Palkkatuen määrä päätetään TE-toimistossa tapauskohtaisesti sillä tavalla, että se voi olla enintään 50% palkkauskustannuksista mutta kuitenkin suurimmillaan 1400 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Tukea maksetaan enintään kuusi kuukautta jos henkilö on ollut alle 12 kuukautta työttömänä. Vähintään 12 kuukautta työttömänä olleen palkkatukea maksetaan 12 kuukauden ajan.