TE-toimistot


  1. TE-toimistot
  2. Ohjeet
  3. Puhelu TE-toimistoon tallennetaan ainakin kahdeksi kuukaudeksi

Puhelu TE-toimistoon tallennetaan ainakin kahdeksi kuukaudeksi

Nauhoittaako TE-toimisto puheluni? TE-palvelujen nettisivuilla on kunkin paikkakunnan kohdalla rekisteriseloste osiossa Asiakaspuheluiden rekisteriselosteet. Rekisteriselosteita tutkimalla voi huomata, että asiakaspuhelut todella tyypillisesti tallennetaan.

Rekisterin nimi on Asiakaspuheluiden tallennusjärjestelmä ja sen tarkoitus on auttaa varmentamaan palvelutapahtumaa reklamaatiotilanteissa, mutta sen lisäksi nauhoitetta voidaan käyttää koulutettaessa asiakaspalvelijaa.

Puhelut tallennetaan soittohetkellä automaattisesti. Nauhoite sisältää asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, ja niihin kuuluu usein esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, mutta myös sähköpostiosoite, työllisyys- ja työhistoriatiedot ja työttömyysturvaan liittyviä tietoja. Yrittäjän kohdalla voidaan tallentaa yrityksen nimi, Y-tunnus, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muita yritystoimintaan liittyviä tietoja.

Puhelujen tallenteita säilytetään normaalisti kaksi kuukautta, enimmillään kuitenkin 12 kuukautta. Edellä mainittua vuoden säilytyskautta perustellaan reklamaatioiden selvittämisellä ja laadun kehittämisellä.