TE-toimistot


  1. TE-toimistot
  2. Ohjeet
  3. Työttömyysturvan hakeminen Kelasta, ja sen suuruus

Työttömyysturvan hakeminen Kelasta, ja sen suuruus

Saadaksesi työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta on ensimmäiseksi syytä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Työttömälle maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Sellaiset henkilöt, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä vaikkapa ammattiliiton kautta, he voivat hakea ansiopäivärahaa liittonsa työttömyyskassasta. Mikäli työttömällä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, he voivat hakea Kelasta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kelan asiointipalvelu avautuu nettiosoitteesta www.kela.fi/asiointi.

Työttömän peruspäiväraha

Peruspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 400 päivän ajan. Työttömän peruspäivärahan saaminen edellyttää työttömyyspäivien ilmoittamista. Korotusosa on 4,74€ / päivä.

SelitysSumma
Peruspäiväraha32,40€
Lapsikorotus yhdestä lapsesta5,23€
Lapsikorotus kahdesta lapsesta yhteensä7,68€
Lapsikorotus kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä9,90€

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuen määrä on yhtä paljon kuin peruspäiväraha, mutta sitä maksetaan tarveharkintaisesti. Työmarkkinatukeen maksetaan myös lapsikorotusta alla näkyvän taulukon mukaisesti. Korotusosa on 4,74€ / päivä ja kulukorvaus on 9€ / päivä tai 18€ / päivä käytäessä töissä oman työssäkäyntialueen ulkopuolella.

PerhesuhteetTäysi työmarkkinatukiTuloraja täyteen työmarkkinatukeenTuloraja, jolloin tuki lakkaa
Ilman lapsia32,4€ / pv311€ / kk1219€ / kk
Huoltovelvollinen, ei lapsia32,4€ / pv1044€ / kk2406€ / kk
Yksi lapsi37,63€ / pv1174€ / kk2761€ / kk
Kaksi lasta40,08€ / pv1304€ / kk2996€ / kk
Kolme lasta42,3€ / pv1434€ / kk3221€ / kk
Neljä lasta42,3€ / pv1564€ / kk3351€ / kk
>= viisi lasta42,3€ / pv1694€ / kk3481€ / kk

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen suuruus on aina 70% työttömyyspäivärahan täydestä määrästä sillä ehdolla, että sitä maksetaan enintään 22,68 euroa päivässä. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly lapsikorotuksia.